Trabzonspor, UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play Yapılandırma Anlaşması’nı açıkladı

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklama şu formda:

Şirketimiz ile UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu ortasında UEFA Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında 2021/2022 ve 2022/2023 dönemlerindeki finansal sonuçlarımızın FFP kriterlerini karşılayamaması üzerine, bir müddettir yürütülen müzakereler sonucunda Yapılandırma Muahedesi imzalanmıştır.

* Yapılandırma muahedesi 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 dönemlerini kapsamaktadır.

* Yapılandırma Mutabakatının temel gayesi, Kulübün 2025/26 döneminde bedellendirilen izleme periyodunda (2023, 2024 ve 2025’te sona eren raporlama periyotlarını kapsar) istikrar ihtiyaçlarına (yani futbol karları kuralına) uymasıdır. Bir diğer değişle 2025/26 döneminde bedellendirilen izleme periyodunda, Kulübün toplam futbol karı fazlası yahut UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda öngörülen kabul edilebilir sapma dahilinde futbol çıkarı açığı olmasıdır. İlgili Talimata nazaran kabul edilebilir sapma ölçüsü 5 milyon Avro olup bu meblağ ilgili talimatta öngörülen halde katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, 60 milyon Avro fiyatına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz, geçiş devri mühletince, aşağıdaki finansal maksatları tutturmalıdır. Bu gayeye nazaran 2023’te sona eren raporlama devrinde azamî 60 milyon Avro’ya denk hesap açığı vereceğini (2023 Hedefi) taahhüt etmektedir. 2023’te sona eren raporlama periyodunda, anılan fiyatın altında gerçekleşen denk hesap açığı, 2024’te sona eren raporlama periyodunda kullanılabilecektir (2024 Hedefi).

* Şirketimiz, toplamda 2 milyon Avro fiyatındaki UEFA İştirak gelirlerine önlem konulmasını kabul etmektedir. Anılan fiyatın 300 bin Avro fiyatındaki kısmı ön şartsız olarak UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir. Bakiye 1,7 milyon Avro fiyatındaki kısım ise aşağıdaki koşullarda mahsuba husus olacaktır.

– 850 bin Avro, Şirketin 2023 amacı, 40 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde,

– 850 bin Avro Şirketin 2024 gayesi 20 milyon Avro’dan daha fazla aşıldığı takdirde,

Ancak, aşımlar belirtilen meblağlardan düşük olduğu takdirde, maksadı aşan meblağ dikkate alınarak kıstelyevm yoluna nazaran hesaplama yapılacaktır.

* Ayrıyeten, aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili lakin ilgili transfer penceresinde Yapılandırma Mutabakatında belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek müspet transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabilecektir.

– 2023 amacının 20 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2024/25 döneminde uygulanmak üzere,

– 2024 amacının 10 milyon Avro’dan fazla aşılması durumunda 2025/26 döneminde uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen formda aşımların ikisini de gerçekleştirdiği durumda, UEFA kupalarından bir yıllığına (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere) men edilecektir:

– 2023 maksadı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise,

– 2024 gayesi 20 milyon Avro’dan fazla aşılır ise.

* Ayrıyeten, 2024 maksadı 40 milyon Avro’dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından bir yıllığına (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere) men edilecektir.

*Kulübün, 2025/26 döneminde bedellendirilen izleme periyodunda, kabul edilebilir sapma meblağını 20 milyon Avro’dan az aştığı tespit edilir ise Kulübün, 2023 amacını 40 milyon Avro’dan fazla; 2024 amacını ise 20 milyon Avro’dan fazla aşmamış olması kuralıyla,

– Şirketimiz 100 bin Avro para cezası ödeyecek,

– 2026/27 UEFA A Listesini 23 oyuncu ile hudutlu olacak, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin lakin ilgili transfer penceresinde Ahenk Muahedesinde belirtildiği biçimde UEFA A Listesinde gerçekleşecek olumlu transfer istikrarı ölçüsünde mümkün olabilecek ve

– 2026/27 döneminde bedellendirilen izleme periyodunda (2024, 2025 ve 2026’te sona eren raporlama periyotlarını kapsar) futbol yararı kuralına uyumlu hale gelemezse yürürlüğe girmek üzere, (ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere) UEFA kupalarından bir yıllığına men cezası alacaktır.

* Kulübün, 2025/26 döneminde bedellendirilen izleme devrinde, kabul edilebilir sapma fiyatını 20 milyon Avro’dan fazla aşması yahut kabul edilebilir sapma meblağını 20 milyon Avro’dan az aşmakla birlikte; 2023 gayesini 40 milyon Avro’dan fazla yahut 2024 maksadını 20 milyon Avro’dan fazla aşmışşa; Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde birinci katılma hakkını elde ettiği dönemde uygulanmak üzere UEFA kupalarından bir yıllığına men edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir